T. 091 520 0129 E. css@mojepivo.hr

Zaštita privatnosti i osobnih podataka

Tvrtka mSfera j.d.o.o. u likvidaciji, upravitelj Internet trgovine www.mojepivo.hr, obavezuje se raditi u skladu s općim pravilima za obradu osobnih podataka:

 • Da se obrađuju na pošten, zakonit i transparentan način.
 • Da su prikladni, važni i da nisu neumjereni.
 • Da se obrađuju samo u određene, izričite i legitimne svrhe te samo u skladu s ciljem za koji se prikupljaju.
 • Naše otkrivanje i prijenos osobnih podataka trećim stranama na najmanjoj je mogućoj razini i podložno je postojanju odgovarajuće razine zaštite podataka. Treće strane koje provode usluge u naše ime, npr. pohranjivanje, tehničku podršku, računovodstvene usluge, marketinške usluge, upravne usluge, smiju obrađivati osobne podatke samo u skladu s našim uputama i prema pisanom sporazumu o obradi podataka.
 • Osim u slučaju važnih obavijesti vezanih na prodajni proces nakon Vaše narudžbe, slati ćemo Vam e-poštu (Bilten, obavijesti) samo u slučaju, da ste se za to prijavili. U bilo koje vrijeme možete se od te usluge brzo i jednostavno odjaviti.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati izravno ili neizravno (primjerice: ime i prezime, adresa, e-mail adresa, OIB, podaci o računima u banci, podaci o kreditnom zaduženju, biometrijski podaci i sl.). Naša Internet trgovina mojepivo.hr ne prikuplja Vaše osobne podatke osim, kada Vi to omogučite, to je kod narudžbe ili kada se prijavite na naš Bilten/objave.

Mogućnost odabira

Naša Internet trgovina korisnicima daje mogućnost odabira, što znači da možete odlučiti želite li primati naše biltene i druge obavijesti. U slučaju, da Vaše osobne podatke nećete dijeliti s nama, nećete moći pristupati do nekih web lokacija u Internet trgovini. Korisnici, koji se žele odjaviti iz liste prijamnika Biltena/objava, možete nas kontaktirati (kontakti su navedeni na stranici »Kontaktirajte nas«). Ako se promijene Vaši osobni podaci (broj pošte, e-adresa, fizička adresa, telefonski broj), molimo Vas, da nas o promijenama obavijestite (kontakti su navedeni na stranici »Kontaktirajte nas«).

Neosobni podaci koji se prikupljaju automatski

Kada pristupite našoj Internet trgovini, mi automatski (tj. ne putem prijave) možemo prikupiti neosobne podatke (npr. vrstu internetskog preglednika i operativnog sustava kojim se služite, naziv domene mrežnih stranica s kojih pristupate, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranicama, pregledane stranice). Te podatke možemo upotrebljavati kako bismo pratili atraktivnost svoje Internet trgovine i unaprijedili njezin rad i sadržaj.

»Kolačići« (engl. »Cookies«) – informacije koje se automatski pohranjuju na vaše računalo

Kolačići su dokumenti, koji mogu biti pohranjeni privremeno na Vašem računalu i koji omogučuju našoj stranici, da automatski prepozna vaše računalo kod sljedećeg posjeta. Naša Internet trgovina koristi kolačiće samo za prikupljanje informacija, koje se tiču naše web stranice. Kolačići nam mogu pomoći na razne načine, primjerice da Internet trgovinu bolje prilagodimo Vašim interesima ili da pohranimoVašu zaporku, ako ste tako odabrali, kako je ne biste trebali svaki put unositi.

Sigurnost

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa naša Internet trgovina poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Maloljetne osebe

Naša Internet trgovina neće svjesno prikupljati osobne podatke djece bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja.

Poveznice na druge mrežne stranice

Naša Internet trgovina može sadržavati poveznice na druge web stranice, pri tome naša Internet trgovina nije odgovorna za praksu vezanu uz privatnost ili sadržaj drugih web stranica.

Pitanja i komentari

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi naše politike zaštite privatnosti i osobnih podataka ili obrade osobnih podataka, slobodno nas kontaktirajte (kontakti su navedeni na stranici »Kontaktirajte nas«). Na osnovuVašeg zahtjeva poslati ćemo Vam, pismeno i u skladu s zakonom, informaciju, koji osobni podaci su bili prikupljeni kod Vašeg posjeta naše Internet trgovine. Kako se internet bude razvijao, tako će se razvijati i naš pravilnik o zaštiti podataka.


Dozvola za obradu osobnih podataka u vezi prijave na mojepivo.hr

Na mojepivo.hr (mSferaj.d.o.o., Vladka Mačeka 36, 10450 Jastrebarsko, OIB: 53912935904) slijedimo principima transparentnosti i pažljivog rukovanja s osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General DataProtectionRegulation – GDPR; dalje uredba). Potrebna nam je Vaša dozvola, da možemo osobne podatke, koje smo dobili s Vašom prijavom na naše usluge, koristiti, pohranjavati i obrađivati za određene namjene. Sve informacije o upravljanju pojedinačnih dozvola nađete u tekstu dalje.

Četiri osnovna pojma iz GDPR:

 1. Ispitanik – fizička osoba čiji se podaci prikupljaju i obrađuju
 2. Voditelj obrade (ili vlasnik podataka) – tvrtka koja prikuplja osobne podatke Ispitanika i koja je odgovorna za usklađenost i eventualna kršenja GDPR-u
 3. DPO (DataProtectionOfficer) - Službenik za zaštitu osobnih podatka – osoba koju imenuje Voditelj obrade koja je zadužena za kontrolu i usklađenost tvrtke prema GDPR-u (u daljnjem tekstu koristit ćemo skraćenicu DPO)
 4. Izvršitelj obrade – može biti isti subjekt kao i Voditelj obrade ili druga tvrtka koja obrađuje podatke za Voditelja obrade na osnovu ugovora o takvoj usluzi (npr. softverska tvrtka koja vam održava softver u kojem se vode osobni podaci osoba)

Dozvole, koje se odnose na primanje naših Biltena/objava

S ispunjenim obrazcem za prijavu na primanje mojepivo.hr Biltena/objava korisnik se slaže s predajom podataka, koji se u skladu s zakonodavstvom smatraju osobni podaci. U ovom slučaju su to ime, prezime, e-pošta i IP adresa računala, s kojeg je napravljena prijava. Kod prijave korisnik se može slagati s obradom osobnih podataka za slijedeće namjene:

1. Dozvola za praćenjeVašim aktivnostima i interesima na portalu mojepivo.hr (OBAVEZNO):

 • Iznos, pohrana i obrada podataka u alatima za marketinšku automatizaciju, koja nam pomaže kontinuirano pratiti Vaše aktivnosti na svim stranicama i poddomenama portala mojepivo.hr, omogučujo nam provedbu naručenih usluga, kontaktiranje, povezano s Vašim aktivnostima na stranicama mojepivo.hr, te agregirane i anonimizirane analize upotrebe portala i tamošnjeg sadržaja.
 • Svi osobni podaci se koriste samo za namjene izvedbe naših usluga, anonimiziranih analiza te optimizaciju našeg poslovanja i nisu dostupni javnosti, osim u slučaju, kada nam korisnik to izročito dozvoli s posebnom dozvolom za takvu namjenu.

2. Dozvola za primanje Biltena/objava o znanjima i zanimljivostima s područja pivovarstva, aktualnoj ponudi i novostima s područja Internet trgovine vrijedi do otkaza i sadrži (OBAVEZNO):

 • Korištenje podataka za slanje redovnih Biltena.
 • Korištenje podataka za povremeno slanje ostalih objava.
 • Iznos, pohrana i obrada podataka u alatima za marketinšku automatizaciju, koja nam omogučuje slanje tih Biltena/objava.
 • Obradu podataka s pseudonimizacijom (tako, da ih nije moguče pripisati određenom korisniku).

VAŠA PRAVA NA OSNOVU DANIH DOZVOLA

Ispitanik može od voditelja obrade osobnih podataka bilo kada zahjevati, da stalno ili privremeno prestane s upotrebom njegovih osobnih podataka u prije predstavljene svrhe. Takav zahtjev može bilo kada uputiti na e-poštu css@mojepivo.hr i detaljno navede, koje dozvole želi otkazati.

Uz to ima i sljedeća prava:

 • pravo na pristup svojim osobnim podacima,
 • pravo na ispravak netočnih podataka,
 • pravo na »zaborav« (brisanje), znaći brisanje svih podataka, ako su ispunjeni uvjeti iz 17. članka Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka,
 • pravo na ograničavanje obrade,
 • pravo vezano uz automatsko donošenje odluka i profiliranje,
 • pravo na prigovor obradi osobnih podataka.

Uvjeti kod pokrivanja prava ispitanika

 • Upoznat/a sam, da mogu sve više izložene zahtjeve, koji su vezani na moja prava iz naslova osobnih podataka, uputiti u elektronskom obliku na voditelja obrade osobnih podataka na e-adresu css@mojepivo.hr.
 • Upoznat/a sam, da može voditelj obrade osobnih podataka za potrebe sigurne identifikacije u slučaju postupka za pokrivanje prava ispitanika, od mene tražiti dodatne podatke, a izvedbu može otkazati samo u slučaju, da me ne može sa sigurnošću identificirati.

 • Pravni uvjeti korištenja

  Pristupom internet stranicima www.mojepivo.hr ; mSfera j.d.o.o. (u daljnjem tekstu: MP) potvrđujete da pristajete na primjenu Uvjeta korištenja internet stranica MP i njihove pravne učinke. MP može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete korištenja internet stranice www.mojepivo.hr bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na ovoj internet stranici. Izmijene Uvjeta primijenjuju se od dana objave. Ukoliko ne pristajete na primjenu Uvjeta korištenja, molimo Vas da ne idete na ovu internet stranicu. Svako korištenje www.mojepivo.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Svi sadržaji objavljeni na www.posta.hr vlasništvo su MP i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu. Sadržaji se ne smiju kopirati, mijenjati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez izričitog pristanka MP. MP će uložiti razumne napore da održi www.mojepivo.hr stranice funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu potpune, točne i pouzdane. MP nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije. MP zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.posta.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. MP ne obvezuje se na ažuriranje pisanih materijala ili proizvoda i usluga koji su objavljeni na internet stranicama. Sadržaj ove stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada MP ili je ustupljeno MP a u vlasništvu je trećih osoba. MP također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Stranica www.mojepivo.hr sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo MP ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez odobrenja MP. Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

   

  Sigurnost podataka

  Svi korisnici koji pristupaju na www.mojepivo.hr stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. MP ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu koja je nastala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.mojepivo.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

   

  Tajnost i zaštita osobnih podataka

  MP poštuje privatnost posjetitelja na stranici www.mojepivo.hr i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika kad nam se isti dobrovoljno dostave. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ove web stranice te u svrhu statističke obrade posjećenosti stranici www.mojepivo.hr . MP navedene podatke koristiti će također i u svrhu unapređenja usluga MP. MP neće prodavati niti koristiti navedene podatke, niti će ih prenositi trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti MP bit će objavljena na ovoj web stranici. Komunikacija ili materijali koje dostave korisnici kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. neće se smatrati povjerljivima . Odašiljanje poruka elektronskom poštom Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. MP ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

   

  Linkovi na stranice trećih osoba

  Linkovi na ovim internet stranicama su samo za Vašu informaciju, a MP ne snosi nikakovu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobitri njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na koji link, to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.

   

  Mjerodavno pravo

  Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korišenja internet stranica www.posta.hr mjerodavno je hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internet stranica MP -a ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu. Distribucija podataka i materijala objavljenih na internet stranicama MP-a može, u određenim jurisdikcijama, biti ograničena zakonom, te se svaka osoba mora upoznati s takvim propisima i postupati sukladno njima, a MP ne odgovara za pristup internet stranicama sa područja gdje je njihov sadržaj ograničen ili zabranjen.