T. 091 520 0129 E. css@mojepivo.hr

O nama

mojepivo.hr je internet trgovina, osnovana u 2015 godini s predmetom poslovanja: - kupnja i prodaja robe za domaće pivovarstvo (Home Brewing), - kupnja i prodaja robe za "craft" pivovarstvo (Craft Brewing), - i slično

 

Poduzeće

mSfera j.d.o.o. u likvidaciji
Vladka Mačeka 36
HR-10450 Jastrebarsko
Hrvatska
E: css@mojepivo.hr
OIB: 53912935904
MB: 04390911
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj / Tt-15/11231-4/
Transakcijski raćun poduzeća: HR21 2360 0001 1024 8783 0 (Zagrebčka banka d.d. - Unicredit Group)
Djelatnost: 4791, Trgovina na malo preko pošte ili interneta